CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 27/11 và 28/11/2018

                                                                                                                    KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

 
Ngày 27 tháng 11 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
DONG BAC 22-03
147
8.8
11976
16.00
 
CO1.4- P/S
NAM
 
 
2
QUANG VINH 88
79.9
6.6
3225
16.30
 
CO2.11- P/S
VINH
 
 
3
LI DA 166
97
6.3
2994
17.00
 
CO2.6-P/S
HÙNG A
 
 
 
Ngày 28 tháng 11 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
VIET THUAN 10
79.9
6.6
3260
02.00
 
CP- CO
VINH
HÙNG A