CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV VỚI CÔNG TÁC QUÂN SỰ , QUỐC PHÒNG NĂM 2018

              Xác định công tác quân sự quốc phòng luôn có vai trò quan trọng trong việc trong việc đảm bảo công tác ANTT, góp phần phát triển bền vững của doanh nghiệp, năm 2018 Công ty TNHH 1TV  Hoa tiêu Hàng hải – TKV đã chỉ đạo, tập trung hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được UBND TP Hạ Long, BCH quân sự thành phố giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, công tác khám tuyển quân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng luật, công khai, dân chủ.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác quốc phòng an ninh năm 2018, Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải -TKV và cá nhân đ/c Trần Đạo – chỉ huy trưởng, Giám đốc Công ty đã vinh dự được UBND TP Hạ Long tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 Hình ảnh buổi lễ tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018
Đ/c Trần Đạo – chỉ huy trưởng, Giám đốc Công ty nhận giấy khen
của UBND TP Hạ Long trao tặng

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, BCH quân sự Công ty tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng; phát huy vai trò của lực lượng tự vệ biển trong đảm bảo an ninh quốc phòng chung của đất nước cũng như tại đơn vị. Tiếp tục kiện toàn văn kiện chiến đấu chuyển trạng thái thời bình sang chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành các chỉ tiêu được giao