CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 24/12/2018

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
CHINA FRIENDSHIP
225
6.0
38906
06.00
BX 3
HN2.5- P/S
CHÍNH
 
2
VIET THUAN 169
136
8.9
9693
11.00
 
CO1.5- P/S
HƯNG
ĐỒNG
 
3
VIET THUAN STAR
181
5.0
24953
11.00
BX3- ĐH- HL
HN2.11- CP
CHÍNH
 
 
4
XIANG HAI
187
5.0
26823
20.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG