CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 08/01 Và 09/01/2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 08 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HOA MAI
92
9.5
5470
13.00
BX3
CO2.2- HN2.10
 
 
2
HA LONG 18
92.55
2.5
2605
17.00
 
KM6- CO
DŨNG
 
 
3
QUANG VINH 88
79.9
6.7
3225
20.00
 
CO2.6- P/S
DŨNG
 
 
4
KMARIN OSLO
200
7.3
36518
20.00
 
CO1.2- P/S
MẪN
 
 
5
PACIFIC 01
169
9.9
16941
20.00
 
HN2.8- P/S
NAM
 
 
Ngày 09 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
SPRING MELODY
200
13.4
36467
04.00
 
HN1.5- P/S
MẪN
 
 
2
THOR CHAIYO
190
12.7
32379
05.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
3
ARMATA
190
6.5
26922
06.00
 
P/S- HN
MẪN
 
 
4
REGION 87
190
10.1
27011
07.00
 
P/S- CO
DƯƠNG A
NAM
 
5
VICTORIA 68
92
5.8
2995
08.00
 
P/S – CO
DŨNG