CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 05/03 Và 06/03/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 05 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HAI NAM 06
88
3.0
2640
16.00
 
P/S- CO2.6
DŨNG
 
 
2
HAI PHUONG SG 7955
115
9.5
6935
19.00
 
CO2.2- P/S
HƯNG
 
 
3
VTB STAR
169
5.5
16764
19.00
 
P/S- CO
HẢI A
 
 
4
DUKE
189.6
10.1
25074
20.30
 
CO1.1- P/S
PHƯƠNG
 
5
TAN BINH 136
171
5.5
17953
22.00
 
HN2.3- CO
HẢI A
 
 
Ngày 06 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ZHE HAI 522
190
6.5
31561
00.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
HƯNG
2
TAN BINH 239
178
9.5
19984
03.00
 
CP- HN
MẪN
DƯƠNG B
3
HTK LUCKY
169
5.5
16966
07.00
 
P/S- CO
DƯƠNG B
 
 
4
MARINER
190
7.0
32957
08.30
 
P/S- HN
MẪN
 
 
5
NOZOMI
190
7.0
33338
12.00
 
P/S- HN
MẪN
DƯƠNG B