CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH NGAY 11/04

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
                                                                                                                       Ngày 11 tháng 04 năm 2019
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
CONSOLIDATOR
190
6.8
32379
09.00
 
HN2.3 – P/S
DƯƠNG A
 
 
2
MANZANILLO
180
9.96
23456
11.00
 
P/S – HN2.3
DƯƠNG A
 
 
3
VTB 168
92
7.1
2777
10.30
 
CO1.11 – P/S
CÔNG
PHÓNG
 
4
VIET THUAN 09
79.9
6.2
3260
12.00
 
CO2.6 – P/S
DŨNG
 
 
5
DONG BAC 22- 05
147
7.3
12137
13.00
 
CO2.5 – P/S
 
 
6
TRUONG NGUYEN 136
92
2.4
2656
13.00
 
P/S - HO
CÔNG
PHÓNG
 
7
GLORY FUTURE
169
5.5
17784
17.00
 
CO1.3 – P/S
HẢI A
 
 
8
PORT MACAU
189
12.45
32415
17.00
 
P/S - HN
PHƯƠNG
 
 
9
GREAT CENTURE
200
12.26
34590
17.00
 
CO2.1 – P/S
CHÍNH