CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Hoa tiêu Vinacomin dẫn thành công tàu trọng tải trên 11,5 vạn tấn vào cảng Hòn Nét

 Ngày 22/4/2019, hoa tiêu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã dẫn thành công tàu biển TAO HUA HAI của Trung Quốc trọng tải 115.184,3 tấn vào khu vực cảng Hòn Nét để giao than nhập khẩu.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV cho biết, trong ngày 22/4/2019 có 05 tàu biển trọng tải lớn được hoa tiêu của Công ty hướng dẫn vào khu vặc cảng Hòn Nét và cảng Cửa Ông để nhận, xuất than. Trong đó, tàu biển TAO HUA HAI của Trung Quốc trọng tải 115.184,3 tấn là tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay được Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV dẫn vào khu vực cảng Hòn Nét để giao than nhập khẩu.
Tàu TAO HUA HAI có chiểu dài 255m, chiều rộng 43m, chiều cao từ ki tầu đến điểm cao nhất gần 50m. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã có sự chuẩn bị trước từ 1 tháng, phối hợp với cơ quan đại lý hàng hải, các đơn vị liên quan để thực hiện việc dẫn tầu.
Ông Phạm Tuấn Phong, hoa tiêu ngoại hạng, Phó Giám đốc Công ty và ông Đỗ Văn Dương, hoa tiêu ngoại hạng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV trực tiếp dẫn tàu thành công từ khu vực phao số 0 vào khu vực cảng chuyển tải Hòn Nét, đảm bảo an toàn, theo đúng quy định của pháp luật.
Được biết, tàu TAO HUA HAI chở 97.135 tấn than nhập khẩu từ Australia, trong đó Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin nhập 30.000 tấn, còn lại của các khách hàng khác.
Việc dẫn tầu TAO HUA HAI có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay vào cảng Hòn Nét thành công, khẳng định Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV là đơn vị uy tín và hoàn toàn có năng lực thực hiện dịch vụ hàng hải, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước.