CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 04-CTr/ĐU, KẾ HOẠCH SỐ 04 KH/ĐU CỦA ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH.

Ngày 16/10/2020, Đảng ủy Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải –TKV tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động số 04-Ctr/ĐU ngày 10/9/2020 của Đảng ủy Than QN thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 05/8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 05/10/2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về triển khai, thực hiện kế hoạch số 440-KH/Tu ngày 04/9/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ chính trị về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.


Hình ảnh đ/c Trần Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty báo cáo tại hội nghị

Cùng ngày, với tinh thần “tương thân tương ái” “lá lành đùm lá rách”, đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty phát động toàn bộ cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Công ty quyên góp tối thiểu 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra./.


Hình ảnh CBNV Công ty quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung